Gecertificeerd lid Vereniging van Manueel Therapeuten

Wij doen aan onderzoek

Samen met onderzoeksbureau SOFFOS hebben wij een onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de effectiviteit van Manuele Therapie ES®.

zoeken

Wat leert het onderzoek?

Om meer inzicht te krijgen in het effect van zijn behandelingen heeft Erik Akkerman eind 2014 aan Onderzoeksbureau Soffos gevraagd daar onderzoek naar te doen. Aan cliënten wordt gevraagd op 3 tijdstippen steeds dezelfde vragenlijst in te vullen: aan het begin van de behandeling, na 6 weken en na 6 maanden. De vragen gaan over klachten aan het bewegingsapparaat, over beweging, fysiek functioneren en pijn. Daarnaast wordt gevraagd naar tevredenheid over de behandelaar en over de behandeling. Op dezelfde tijdstippen noteert Erik Akkerman zelf in een aparte scoringslijst een aantal objectief vast te stellen meetwaarden. Als zijn scores vervolgens ook met de scores van de cliënten overeenkomen geeft dat een duidelijk inzicht in het resultaat. In deze rapportage wordt tussentijds verslag gedaan van de resultaten van 40 cliënten die tot nu toe alle 3 de vragenlijsten hebben ingevuld in de loop van een periode van bijna 2 jaar. De resultaten van cliënten die tot nu toe 2 van de 3 vragenlijsten hebben ingevuld zijn uit oogpunt van vergelijkbaarheid niet meegenomen.

In onderstaande grafieken staan de verschil-scores na 6 maanden ten opzichte van de start van de behandeling. Daaruit blijkt dat ze duidelijk baat hebben gehad bij de behandelingen, die ook na 6 maanden nog was toegenomen. De score op pijn was sterk afgenomen.

grafiek

De tevredenheid over de behandelaar en de behandeling was met een gemiddelde 8, goed. In de grafieken staan op de X-as de getallen 1,3,5,7 enz. Elk getal staat voor 1 cliënt. Op de Y-as staat de verslechtering van beweging, bewegingsapparaat en fysiek functioneren als negatief getal en verbetering als positief getal. Voor pijn geldt: een positief getal op de Y-as staat voor meer pijn en een negatief getal op de Y-as staat voor minder pijn. Bij de individuele score geldt de kanttekening dat er in de persoonlijke situatie van de cliënt in de loop van de 6 maanden een verandering (positief of negatief) kan zijn ontstaan die geen verband houdt met de gevolgde therapie. Op beweging gaven ca 8 cliënten een verslechtering aan tegen 25 een duidelijke verbetering. De scores op het bewegingsapparaat geven een vergelijkbaar beeld met een duidelijke uitschieter van 50% verbetering bij 1 cliënt. Ook fysiek functioneren kent een vergelijkbare verdeling, maar hier geeft 1 cliënt een verslechtering van 60% aan. De grootste winst wordt behaald op pijn. 36 cliënten gaven aan dat ze na 6 maanden aanmerkelijk minder last hadden van pijn, met een uitschieter van 80% verbetering. De positieve ervaringen van de cliënten worden bevestigd door de objectieve meetwaarden die Erik Akkerman heeft genoteerd, wat de uitkomsten betrouwbaarder maakt. Het onderzoek wordt voortgezet om op basis van meer resultaten nog zekerder uitspraken te kunnen doen over het effect van manuele therapie zoals toegepast door Erik Akkerman.

Marij Schüsler

Directeur onderzoeksbureau Soffos Rijen,30 december 2016

Bel mij terug