Gecertificeerd lid Vereniging van Manueel Therapeuten

Privacybeleid

privacy

Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Praktijk voor Specialistische Manuele Therapie ES® Akkerman,  garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site en van de gegevens die wij van u noteren als u bij ons onder behandeling bent. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.(huisarts, specialist, BIG verpleegkundigen, zorgverzekeraars, landelijke database van onze beroepsgroep en overige BIG  zorgverleners)
Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze medische (BIG geregistreerde) dienstverlening, legt Praktijk voor Specialistische Manuele Therapie ES® Akkerman gegevens vast, zoals naam, woonplaats en adres, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw BSN nummer. De VMT-geregistreerden van Praktijk voor Specialistische Manuele Therapie ES® Akkerman gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van hun geneeskundige, Manuele Therapie ES® gerelateerde handelingen.

Hiernaast worden gegevens verzameld over de klachten waarvoor u bij ons onder behandeling bent en eventuele relevante andere klachten of aandoeningen.
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

Privacybeleid andere websites
Op www.akkermanmanueeltherapeut.nl  zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Wij maken geen gebruik van Google Analytics

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?
Stuur dan een mail naar ons info@akkermanmanueeltherapeut.nl Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken.
Wij zijn u graag van dienst.

Wijzigingen privacy beleid
Wij behouden ons te allen tijde het recht voor ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

bescherming

Bel mij terug