Gecertificeerd lid Vereniging van Manueel Therapeuten

Nieuws

Bij afwezigheid:

Voor spoedgevallen is er altijd een collega bereikbaar. Deze worden hieronder vermeld:

Marianne Kleisma in Zeist

Praktijk voor manuele therapie
Marianne Kleisma
Couwenhoven 5605
3703 EW Zeist

M 06 – 27 52 70 27

info@praktijkmkleisma.nl

 

of

Timo de Lange in Huis ter Heide

Manuele therapie Zeist

Prins Alexanderweg 54b
3712 AB Huis Ter Heide
M 06 – 44 207 147
 info@manueletherapiezeist.com

 

Voor alle andere zaken kunt u bellen met de praktijk op het nummer 0343-461482 en het antwoordapparaat inspreken. Vermeld uw naam, telefoonnummer en in het kort de klacht. U wordt dan z.s.m. teruggebeld. Of stuur een mail naar info@akkermanmanueeltherapeut.nl

Erik Akkerman MMT

 

Tarief 2023

Het zal u niet zijn ontgaan dat de (energie) prijzen het afgelopen jaar enorm zijn gestegen. Helaas zal daardoor ook het tarief Manuele Therapie ES® flink stijgen. 

De inflatie in Nederland volgens de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) was in november 11,2 procent. Het tarief voor 2023 zou gecorrigeerd voor inflatie dan uitkomen op € 105,64. Ik heb besloten om de inflatiecorrectie niet volledig door te berekenen, maar het tarief voor een (uur) behandeling vast te stellen op € 98,-

Erik Akkerman MMT

 

 

Nieuws over Covid-19 

De praktijk is open. Wij verzoeken u dringend om bij een of meer van de onderstaande symptomen uw afspraak af te zeggen, als u geen of een positieve testuitslag hebt.

 • Neusverkoudheid
 • Loopneus,  geur -of smaakverlies
 • Niezen
 • Keelpijn
 • Lichte hoest
 • Verhoging (tot 38 graden)
 • Conjunctivitis (ontstoken slijmvlies van het oog)
 • Je ziek voelen/diarree
 • Of als u de afgelopen 14 dagen contact gehad heeft met iemand die COVID-19 heeft

Dus eerst testen en anders afbellen!

 

Zorgverzekeraars bezuinigen fors op aanvullende verzekeringen! 

Opnieuw hebben de zorgverzekeraars in 2021 hun polisvoorwaarden aangepast. Deze aanpassingen pakken bijna uitsluitend negatief uit voor u als verzekerde. De voorwaarden voor Manuele Therapie ES® vindt u op de website van de Patienten Vereniging Manuele Therapie ES

1 september 2020

Omdat het aantal besmettingen met het Corona virus in Nederland weer toe neemt vragen wij u nogmaals dringend om bij verschijnselen als

 • Neusverkoudheid
 • Loopneus,  geur -of smaakverlies
 • Niezen
 • Keelpijn
 • Lichte hoest
 • Verhoging (tot 38 graden)
 • Conjunctivitis (ontstoken slijmvlies van het oog)
 • Je ziek voelen/diarree
 • Of als u de afgelopen 14 dagen contact gehad heeft met iemand die COVID-19 heeft,

de afspraak af te zeggen en u te laten testen door de GGD.

De extra hygiëne maatregelen nemen tijd in beslag, waardoor er per dag minder behandelingen kunnen worden gegeven. Dit leidt helaas tot langere wachttijden.

 

1 juli 2020

In verband met de extra kosten die de hygiëne maatregelen vanwege Covid-19 met zich meebrengen zijn wij genoodzaakt het tarief voor behandeling iets te verhogen. Voor informatie over de tarieven gaat u naar ” kosten Manuele Therapie”

18 mei 2020

Wij zijn weer geopend, maar er zijn wel enkele voorwaarden verbonden aan behandeling.

Zo mag u geen last hebben van een van de volgende zaken:

 

 • Neusverkoudheid
 • Loopneus,  geur -of smaakverlies
 • Niezen
 • Keelpijn
 • Lichte hoest
 • Verhoging (tot 38 graden)
 • Conjunctivitis (ontstoken slijmvlies van het oog)
 • Je ziek voelen/diarree
 • Of als u de afgelopen 14 dagen contact gehad heeft met iemand die COVID-19 heeft.

 

Er wordt 10 tot 15 minuten tussen de behandelingen gepland, zodat cliënten elkaar niet ‘kruisen’.

Tussen de behandelingen wordt in de gemeenschappelijke ruimte ontsmet: deurklinken, armleuningen, toilet

Er is zeep aanwezig in het toilet en papieren handdoekjes,

In de hal staat een pompje met (hand-)ontsmettingsmiddel voor cliënten. U wordt verzocht hiervan gebruik te maken,

Planning met collega’s, andere disciplines en Manuele Therapie wordt afgestemd, zodat cliënten elkaar niet kruisen in de gemeenschappelijke ruimte,

Cliënt en behandelaar hoesten en/of niesen in hun elleboog, er worden geen handen geschud.

 

6 mei 2020

Vanaf vandaag, 6 mei, is de praktijk weer beperkt geopend. Dat wil zeggen dat mensen die tot de risico groepen behoren nog even moeten wachten. Zie hiervoor de website van het RIVM.

Er zijn wel enkele “spelregels” waaraan moet worden voldaan:

Als u voor de behandeling kenmerken van Coronabesmetting vertoont (Hoesten, ademhalingsproblemen, koorts, vermoeidheid) dan dient u de behandeling af te zeggen.

De behandelaar zal dit ook doen.

  Potentiële besmettingswegen zijn:

A. Contacten in gemeenschappelijke ruimten (hal, toilet, wachtkamer)

B. Behandelcontact (gesprekshoek, behandeltafel, behandelaar, cliënt)

Ad A. Gemeenschappelijke ruimten

 • Er wordt 10 tot 15 minuten tussen de behandelingen gepland, zodat cliënten elkaar niet ‘kruisen’.
 • Tussen de behandelingen wordt in de gemeenschappelijke ruimte ontsmet: deurklinken, armleuningen, toilet
 • Er is zeep aanwezig in het toilet en (papieren) handdoekjes,
 • In de hal staat een pompje met (hand-)ontsmettingsmiddel voor cliënten, deze worden verzocht hiervan gebruik te maken,
 • Planning met collega’s, andere disciplines en Manuele Therapie wordt afgestemd, zodat cliënten elkaar niet kruisen in de gemeenschappelijke ruimte,
 • Cliënt hoest en/of niest in zijn elleboog,

Ad. B Behandelontact

 • Wij schudden geen handen,
 • Behandelaar hoest en/of niest in zijn elleboog,
 • Behandelaar wast handen na behandeling gedurende 20 seconden met zeep en ontsmet zijn handen voorafgaand aan de volgende behandeling.
 • De behandelruimte wordt verschoond: Laken, ontsmetten armleuningen, deurklinken, desinfecteren behandelmaterialen, meetinstrumenten en “ behandel kussentje” . etc. Kortom:  zorg dat alles wat de patiënt (mogelijk) heeft aangeraakt na afloop ontsmet of vernietigd/gewassen wordt. Advies: laat patiënt zijn sokken aanhouden , of anders  vloer desinfecteren.
 • Behandelaar draagt Persoonlijke BeschermingsMaatregelen (PBM). Deze bestaan uit ten minste een chirurgisch mond/neusmasker en wegwerphandschoenen voor de medewerker. Het mond/neusmaker kan 3 uur achtereen gedragen worden (bij verschillende patiënten). De handschoenen moeten per patiënt gewisseld te worden.

Erik Akkerman MMT

 

29 april 2020

Hoewel in de media al gesproken wordt over heropening van fysiotherapie praktijken is nog niet duidelijk onder welke voorwaarden dit mag en of dit ook geldt voor Manuele Therapie ES®. Op dit moment zoekt onze beroepsvereniging uit of en onder welke voorwaarden behandeling Manuele Therapie ES® mogelijk is. Tot er daarover duidelijkheid is worden alleen patiënten met een medische indicatie behandeld.

 

Corona virus!

Het Corona virus houdt de hele wereld in haar greep. Alle contact beroepen hebben een aanwijzing gekregen dat zij voorlopig hun werkzaamheden moeten staken. Dit geldt voor kappers, horeca, pedicures, maar ook voor Manueel TherapeutenES®. Immers in de uitoefening van ons beroep is het houden van anderhalve meter afstand onmogelijk.

Op 24 maart is na overleg met het RIVM en het Ministerie van VWS besloten dat wij alleen nog patiënten behandelen, die irreversibele schade zouden oplopen wanneer zij niet zouden worden behandeld. Dit zal in principe door een arts moeten worden beoordeeld, die de patiënt vervolgens verwijst naar de praktijk. Om de huisarts niet onnodig te belasten adviseer ik u eerst even contact met ons op te nemen, indien u meent hiervoor in aanmerking te komen.

In dat geval van behandeling gelden wel een aantal duidelijke afspraken in verband met ons beider gezondheid.

 • We geven elkaar geen hand!
 • Heeft u last van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, dan wordt de behandeling uitgesteld tot deze klachten verdwenen zijn. Bel dan naar 0343-461482 of mail naar info@akkermanmanueeltherapeut.nl. Ook als het binnen de afgesproken 24 uur is worden er geen kosten in rekening gebracht.
 • Weet u dat u de afgelopen 14 dagen in aanraking  bent geweest met een Corona patiënt dan wordt u NIET behandeld. Bel dan af. We maken dan een afspraak als de incubatietijd voorbij is en u geen ziekteverschijnselen hebt gekregen.

 

Over het Corona virus:

Het Coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Tot nu toe lijkt de overdracht van het virus door iemand zonder deze klachten een zeer beperkte rol te spelen. Het virus gaat van de een naar de ander door te hoesten of te niezen, via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht. Als andere mensen die druppeltjes inademen, of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen, kunnen zij besmet raken met het virus. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij hoest en/of niest en hoe meer virus hij kan verspreiden. Als iemand nog niet ziek is en nog niet hoest of niest, zal hij daarom ook nog niet besmettelijk zijn voor anderen.

 

Voor meer informatie:

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#Vragen%20over%20voorkomen%20besmetting

Bel mij terug