Gecertificeerd lid Vereniging van Manueel Therapeuten

Manuele Therapie ES®

Manuele therapie is een behandelmethode die direct aangrijpt op de gewrichten van ons lichaam. De methode wordt ook aangeduid als ‘Manuele therapie E.S.®’.De toevoeging E.S.® (eggshell-specialist) wil zeggen dat de behandeltechniek zó subtiel is, dat een eierschaal nog niet zou breken.

eieren

 

De principes waarop de behandelwijze gebaseerd is zijn:

Asymmetrie

Ieder mens is asymmetrisch. De linker en rechterkant van het gezicht zijn niet gelijk, zoals uit deze fotomontage blijkt. Deze asymmetrie geldt voor de vorm, maar ook voor de functie van linker en rechter deel van het lichaam.

asymmetrie gezichten

Daarom zal de linker arm niet even ver omhoog geheven kunnen worden als de andere en zal het hoofd niet even ver naar links als naar rechts draaien. In de Manuele Therapie ES® wordt bij de behandeling hiermee rekening gehouden.

Individualiteit

Ieder mens heeft zijn eigen bewegingspatroon. Bij klachten in het bewegingsapparaat reageert een gewricht niet meer adequaat op een gevraagde functie, waardoor het individuele bewegingspatroon verstoord raakt. De manuele therapie richt zich op het herstellen van de verstoorde relatie tussen vorm en functie.

samen mensen

Totaliteit

Het bewegingsapparaat is een functionele eenheid, reden waarom alle bewegingsketens, dus het totale lichaam wordt behandeld.

dans

 

Minimum principle & optimal design

De behandelwijze is gebaseerd op deze biomechanische principes. In de natuur wordt altijd gezocht naar de best mogelijke oplossing die met een minimum aan materiaal en energie bereikt kan worden. Met andere woorden in ons lichaam zit er niets voor niets, maar wordt ook geen materiaal (bot, spier, huid etc.) verspild of onnodige energie verbruikt.

lees ook Eggshell in a nutshell van C. Riezebos

 

Deze tekst is een samenvatting van de tekst van de patiëntenfolder en de website van de VMT (www.manueeltherapeuten.nl).

Bel mij terug